Language: English

Hỏi đáp

Các Xét nghiệm cơ bản khi vào Trung tâm 3/16/2015 9:17:57 AM

Yêu cầu về các xét nghiệm cơ bản cho Người cao tuổi khi vào sống tại Trung tâm để có một đánh giá sơ bộ về tình trang súc khỏe của các cụ, từ đó đưa ra chế độ chăm sóc phù hợp.

NHÀ DƯỠNG LÃO THEO MÔ HÌNH NHẬT BẢN TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI BẠC NIÊN THIÊN ĐỨC 1/22/2019 6:27:03 PM
Sau thành công của của các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cơ sở Sóc Sơn, ngày 01/06/2018 Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Th...

 

may loc nuoc

 

Video
Hỗ trợ trực tuyến