Language: English

Dịch vụ

THAY ĐỔI BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 7/18/2018 11:14:17 AM

Từ ngày 15/03/2018, Trung tâm chăm sóc NCT Bách Niên Thiên Đức thay đổi bảng giá dịch vụ

Hoạt động của trung tâm 6/18/2015 3:15:00 PM

hệ thống phòng dịch vụ tại trung tâm dưỡng lão 6/20/2015 4:07:10 PM

Sau hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi đã xây dựng, phát triển trung tâm thành một hệ thống dưỡng lão bao gồm 250 giường, được chia thành nhiều khu và nhiều loại phòng phù hợp với từng nhóm bệnh cần chăm sóc.

CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN “MANG TẾT ẤM CHO NCT” CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING 1/4/2018 9:09:36 PM
Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2017, Trung tâm chăm sóc NCT Bách Niên Thiên Đức cơ sở 1 Đông Ngạc và cơ sở 2 Sóc Sơn đã được đón hơn 200 giáo viê...

 

may loc nuoc

 

Video
Hỗ trợ trực tuyến