Language: English

Dịch vụ

THAY ĐỔI BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 7/9/2017 4:09:11 PM

Từ ngày 08/05/2017, Trung tâm chăm sóc NCT Bách Niên Thiên Đức thay đổi bảng giá dịch vụ

Hoạt động của trung tâm 6/18/2015 3:15:00 PM

hệ thống phòng dịch vụ tại trung tâm dưỡng lão 6/20/2015 4:07:10 PM

Sau hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi đã xây dựng, phát triển trung tâm thành một hệ thống dưỡng lão bao gồm 250 giường, được chia thành nhiều khu và nhiều loại phòng phù hợp với từng nhóm bệnh cần chăm sóc.

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ GIỮA HỘI LHPN XÃ MINH PHÚ VỚI TRUNG TÂM CHĂM SÓC NCT BÁCH NIÊN THIÊN ĐỨC 10/28/2017 5:45:52 PM
Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2017, hội LHPN xã Minh Phú kết hợp với trung tâm chăm sóc người cao tuổi (NCT) Bách Niên Thiên Đức tổ chức chương ...

 

may loc nuoc

 

Video
Hỗ trợ trực tuyến